logo

Camode Model Company

TPHCM:
Address: Tran Xuan Soan, Tan Thuan Tay, Distric 7
Hotline: 083.872.78.78
Email: admin@camode.vn

Ha Noi:
Address: 19 Giap Bat Street, Hoang Mai district, Ha Noi
Hotline: 0919.894.984

Da Nang:
Address: 17 Vo Van Kiet, Son Tra, Da nang
Hotline: 0916.152.251

 

 

 

Vương Kim Trinh

(545 lượt xem)
  • Date Of Birth 1995-12-16
  • Bust/Waist/Hip (82-60-90
  • Gender Nữ
  • Height 166
  • Weight 45
City TP. Hồ Chí Minh
District

Pg, roadshow, vietbuild, lễ tân. Khánh tiết, bưng quả,...
Em làm PG có kinh nghiệm hơn 2 năm và đã chạy được nhiều chương trình, biết hoạt náo, phát sampling, tư vấn khách hàng, làm lễ tân chào khách cho rất nhiều event

phone
Your Highlights
Digital Picture 1 :
Type: .jpg|.gif|.png|.jpeg   ;   Standard Picture: Width:400px - Height:400px.

Display
Digital Picture 2 :
Type: .jpg|.gif|.png|.jpeg   ;   Standard Picture: Width:400px - Height:400px.

Display
Digital Picture 3 :
Type: .jpg|.gif|.png|.jpeg   ;   Standard Picture: Width:400px - Height:400px.

Display
Digital Picture 4 :
Type: .jpg|.gif|.png|.jpeg   ;   Standard Picture: Width:400px - Height:400px.

Display
Digital Picture 5 :
Type: .jpg|.gif|.png|.jpeg   ;   Standard Picture: Width:400px - Height:400px.

Display