logo

Camode Model Company

TPHCM:
Address: Tran Xuan Soan, Tan Thuan Tay, Distric 7
Hotline: 083.872.78.78
Email: admin@camode.vn

Ha Noi:
Address: 19 Giap Bat Street, Hoang Mai district, Ha Noi
Hotline: 0919.894.984

Da Nang:
Address: 17 Vo Van Kiet, Son Tra, Da nang
Hotline: 0916.152.251

 

 

 

Phan Như Quỳnh

(1305 lượt xem)
  • Date Of Birth 1997-02-26
  • Bust/Waist/Hip (80-65-90
  • Gender Nữ
  • Height 170
  • Weight 52
City TP. Hồ Chí Minh
District

Các công việc đã từng làm: - Thu ngân, quản lý cơm cà phê văn phòng - Nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng - Nhân viên kinh doanh bất động sản - Nhân viên bán hàng

phone
Your Highlights
Digital Picture 1 :
Type: .jpg|.gif|.png|.jpeg   ;   Standard Picture: Width:400px - Height:400px.

Display
Digital Picture 2 :
Type: .jpg|.gif|.png|.jpeg   ;   Standard Picture: Width:400px - Height:400px.

Display
Digital Picture 3 :
Type: .jpg|.gif|.png|.jpeg   ;   Standard Picture: Width:400px - Height:400px.

Display
Digital Picture 4 :
Type: .jpg|.gif|.png|.jpeg   ;   Standard Picture: Width:400px - Height:400px.

Display
Digital Picture 5 :
Type: .jpg|.gif|.png|.jpeg   ;   Standard Picture: Width:400px - Height:400px.

Display